Odkryj Tajniki Kryminalistyki

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Przyszłościowy i interdyscyplinarny kierunek przygotowujący studentów do realizacji zadań w służbach mundurowych oraz podmiotach świadczących usługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W procesie dydaktycznym realizowanym przez doświadczoną kadrę praktyków, wykorzystywane są nowoczesne metody
i techniki nauczania np. VR wirtualne miejsce zbrodni. Dodatkowo absolwenci tego kierunku mają możliwość uzyskania licencji detektywa i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w ramach usług detektywistycznych

Wybierz jedną z praktycznych specjalności i poszerzaj swoją wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zawodowe, stając się konkurencyjnym pracownikiem na rynku pracy.

Chemia w Kryminalistyce
Zdobędziecie Państwo dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących chemii kryminalistycznej, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Nabędziecie umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej związanej.
Biometria i Informatyka Śledcza
Zdobędziecie Państwo wiedzę i umiejętności, związane z procesem identyfikowania, zabezpieczania, analizowania i prezentowania dowodów elektronicznych w sposób umożliwiający dopuszczenie ich w postępowaniu sądowym, zarządzania bezpieczeństwem systemów informacyjnych oraz wykorzystania metod biometrycznej identyfikacji tożsamości. Posiądziecie wiedzę z zakresu informatyki śledczej, w tym również odzyskiwania danych, audytu IT oraz cyberprzestępczości.

Dlaczego warto studiować Kryminalistykę i Systemy Bezpieczeństwa

Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa

Dlaczego warto studiować Kryminalistykę i Systemy Bezpieczeństwa?

  • Zdobądź cenne doświadczenie zawodowe realizując 6 miesięcy praktyk studenckich w trakcie nauki.
  • Bądź konkurencyjny na rynku pracy – zdobądź wiedzę i umiejętności stanowiące solidne przygotowanie do podjęcia służby w formacjach mundurowych (Policja, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna) lub pracy w sektorze szeroko rozumianego bezpieczeństwa (m.in. Jednostki Samorządu Terytorialnego, Agencje Ochrony Osób i Mienia, Biura Detektywistyczne, Wywiadownie Gospodarcze, Firmy Ubezpieczeniowe, Podmioty świadczące usługi finansowe).
  • Zadbaj o swoją przyszłość – zdobądź dodatkowy, alternatywny zawód, dajemy Ci możliwość uzyskania Licencji Detektywa uprawniającej do wykonywania zawodu detektywa i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
  • Poznaj technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) wykorzystując innowacyjne narzędzie szkolenia techników kryminalistycznych – wirtualne miejsce zbrodni.

Współpracują z nami

Kierunek Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa powstał przy współpracy z instytucjami i firmami zajmującymi się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Taka współpraca pozwala na ciągłe dostosowywanie prowadzonych specjalności do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wśród naszych najważniejszych partnerów należy wymienić:
• Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach
• Komendę Miejską Policji w Częstochowie
• Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
• Komendę Straży Miejskiej w Częstochowie
• Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
• Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych przy Urzędzie Miasta Częstochowy
• Polską Federację Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców
• Agencję Bezpieczeństwa Gospodarczego w Tarnowskich Górach
• Centralne Laboratorium Sądowe w Częstochowie
• Kancelarię Prawną Lewcio & Marciniak w Częstochowie
• Kancelarię Windykacyjną NIKODEMOS w Częstochowie
• Biuro Detektywistyczne BERNN w Częstochowie
• Śląską Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) – Sekcja Polska
• Satel – Inteligentne Systemy Alarmowe
• LOCOS (bezpieczeństwo i audyt IT)
• GEM S.C. (systemy kontroli dostępu)
• CERBER (systemy alarmowe i monitoring)

Nasza Kadra

Zajęcia dydaktyczne o profilu praktycznym realizuje starannie dobrana kadra, w tym doświadczeni oficerowie w stanie spoczynku, którzy pełnili służbę m.in. w Policji, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Biurze Ochrony Rządu i Służbie Ochrony Państwa.

mgr Tadeusz Budzik

nadinsp. w st. spocz.

Pełnił służbę na stanowisku Komendanta Głównego Policji,  kierował m.in. Zarządem Centralnego Biura Śledczego w Katowicach oraz Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.

dr Waldemar Krawczyk

insp. w st. spocz.

Pełnił służbę na stanowisku Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,  Naczelnika Wydziału Operacji Międzynarodowych Centralnego Biura Śledczego oraz Przewodniczący Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków Rady UE

mgr Adrian Wasik

mjr SOP w st. spocz.

Pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zarządu I Służby Ochrony Państwa,   kierował m.in. Wydziałem Metodyki i Organizacji Szkolenia w Szkole Policji w Katowicach, licencjonowany detektyw.

mgr Robert Nowakowskia

płk SOP w st. spocz.

Pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Służby Ochrony Państwa, Zastępcy Szefa Biura Ochrony Rządu i Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

dr inż. Tomasz Pączkowski

asp. sztab. w st. spocz.

Pełnił służbę na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Służby Kryminalnej w Szkole Policji w Katowicach.

dr Jacek Copik

kpt. SOP w st. spocz.

były starszy wykładowca w Szkole Policji w Katowicach; pełnił służbę na stanowisku  Głównego Specjalisty w Wydziale I Zarządu II Służby Ochrony Państwa

mgr Przemysław Masłoń

podinsp. w st. spocz.

Pełnił Służbę na stanowisku Zastępcy Kierownika Sekcji Daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego oraz Zastępcy Koordynatora Wojewódzkiego systemu AFIS; biegły sądowy.

Studenci

Koła naukowe Kryminalistyki oraz Systemów Bezpieczeństwa i Ratownictwa Medycznego organizują m.in.:

Festiwale filmowe

Dyskusje panelowe

Akcje wspierania społeczności lokalnych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa

Kontakt

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

kryminalistyka-studia@ujd.edu.pl

tel.: 34 361 21 79

Skip to content